ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിലേക്കുള്ള റഫറിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡാമിർ സ്കോമിനായാണ് ഫൈനൽ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച സ്കോമിനയെ റഫറിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് ലിവര്പൂളിനാണ്. കാരണം സ്കോമിന നിയന്ത്രിച്ച ലിവർപൂൾ മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചിൽ നാലിലും ലിവർപൂൾ തോറ്റിരുന്നു. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് സ്കോമിന നിയന്ത്രിക്കുന്ന മത്സരം ലിവർപൂളിന് എങ്ങനെയായിരുക്കുമെന്ന് ഫൈനലിലിന് ശേഷം അറിയാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here